شما میتونید برای ارتباط با ما از طریق یکی از موارد زیر اقدام کنید:

1- تماس با شماره های زیر:

09393169292

09184999325

2-ارسال ایمیل به آدرس وب سایت:

info@dokanfile.com

3-از طریق شبکه های اجتماعی که در قسمت انتهایی سایت ذکر شده.