دانلود خلاصه کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای

دانلود خلاصه کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای PDF

1,900 تومان

دانلود خلاصه کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای PDF در 40 صفحه توسط فروشگاه فایل دکان فایل در اختیار شما قرار…

دانلود خلاصه کتاب فرهنگ سازمانی

دانلود خلاصه کتاب فرهنگ سازمانی ادگار شاین PDF

1,900 تومان

دانلود خلاصه کتاب فرهنگ سازمانی ادگار شاین PDF در 34 صفحه توسط فروشگاه فایل دکان فایل در اختیار شما قرار…